Løft dit team til det næste niveau

Denne teambuildingdag vil opgradere teamets evne at fokusere på de kernekompetencer, der er påkrævet for at realisere teamets mission og vision, og at implementere en vindende kultur i teamet.

Dagen er en mulighed for et ledelses- eller projektteam til at få afklaret hvilke kernekompetencer, der er påkrævet for at nå teamets mål. Dagen vil desuden øge energi og engagement i teamet og styrke evnen til at give konstruktiv feedback, og opnå klarhed over teamets ressourcer og retning.

A happy and successful team
team work

Teambuildingdagen vil indeholde: 

  • Udvælgelse af de 10 vigtigste kernekompetencer for teamet
  • Mission & vision for teamet i fht virksomhedens strategi
  • Selvvurdering og scoring af team medlemmers kompetenceniveau
  • Feedback runde mhp at øge teamånd og energi i teamet
  • Proces og dialog omkring teamets potentiale og udviklingsområder
  • Team SWOT og & præsentation af Johari vindue modellen
  • Overblik over de vitigste udfordringer, samt handlingsplan for teamet
  • Varighed: 1 dag plus en opfølgningsworkshop