Styrk teamet med coaching og feedback

Coaching og feedback kurset er rettet mod ledere, der ønsker at styrke deres ledelsesevner, herunder øget bevidsthed for derved at opnå forbedrede forretningsresultater.

Træningen vil sætte den enkelte leder og kollega i stand til at give mere konstruktiv feedback.  Disse udviklingsredskaber øger evnen til at erkende og differentiere, hvornår coaching anvendes, og i hvilke situationer, det er bedst at benytte feedback.

coaching og feedback træning
Feedback and Coaching session

Coaching & Feedback programmet: 

  • Praktiske øvelser til at forbedre coaching og feedback færdigheder
  • Lære at vide hvornår coaching er den rette tilgang, og hvornår feedback vil være mere hensigtsmæssig
  • Reflekterende teams
  • Teori og metoder til at bryde mentale barriere
  • Personlig handleplan baseret på vigtigste fokusområder
  • Være i stand til at planlægge, udføre og evaluere en feedback eller coaching session
  • Øge bevidsthed omkring egne styrker og svagheder – og hvordan dette kan bruges i samarbejdet med andre
  • Varighed: 1 eller 2 dage