Turen over indlandsisen - presset til kanten.

I foråret 2008 drog Cristine Silke Hansen afsted til Kangerlussuaq i Grønland for at realisere en drøm at om at krydse indlandsisen. Det er der kommet et foredrag ud af, der giver indsigt i det at forberede sig til en ekstrem oplevelse i et ukendt territorie, i den udstrækning det er muligt, og at presse sig selv ud over sin komfort zone, at give af sig selv fuldt ud hver dag, i samspil med nogle mennesker, der stort set ikke kender hinanden.

DYE-2 Radarstation
Raven - landingsbane for Hercules fly

Foredraget ”Turen over indlandsisen – presset til kanten”, er til virksomheder og organisationer, der ønsker en peptalk eller inspiration til teamudvikling, lederudvikling eller personlig udvikling.

Cristine Silke Hansen vil fortælle om sine oplevelser fra turen, og de mentale og fysiske udfordringer hun mødte undervejs, og de dramaer, der opstod hen mod slutningen af ekspeditionen.

Et punkt vil være, en af de vigtige milepæle undervejs, nemlig DYE 2, en amerikansk radarstation, som blev forladt i 1988. Et andet punkt vil være mødet med et amerikansk ægtepar, der arbejdede midt på indlandsisen med at klargøre landingsbanen for amerikanske Hercules fly.

Billeder og filmklip fra ekspeditionen vil blive vist. Spørgsmål fra publikum undervejs i foredraget er velkomne.

Varighed af foredrag: 1 1/2 time.

Pris: Kr. 10.000,00 eksl. moms.

Læring fra turen

Der vil blive givet inspiration til at anvende refleksion som et vigtigt læringsredskab til at håndtere udfordringer og problemer som teams og arbejdsgrupper typisk kan møde i en samarbejdsrelation. Vi vil også se nærmere på team dynamik, kommunikation og hvilken konsekvens typen af lederskab havde for teamets performance.

Alt gik ikke altid efter planen, og hen i mod slutningen af ekspeditionen, kom alle under ekstremt pres, da turen tog en uventet drejning.

Cristine Silke Hansen on icecap expedition - Greenland

Iskløfter - Starten af ekspeditionen

Afspil video