SDI: Strength Deployment Inventory - Forebyg konflikter

SDI® er et redskab til at styrke de interne relationer i organisationen og derved styrke produktiviteten.

SDI®, Strength Deployment Inventory®, er et fremragende redskab til at forebygge og håndtere konflikter og forbedre samarbejdsrelationer. SDI er udviklet af Dr. Elias H. Porter på baggrund af hans teori om relationsbevidsthed – R.A.T. Relationship Awareness Theory — en læringsmodel, der hjælper til at identificere og forstå motivationen bag vores adfærd.

SDI kan med fordel benyttes, når det er en udfordring for teamet at gå i samme retning eller ved oprettelsen af et nyt team. Endvidere i et multikulturelt eller multisiteprojekt, kan der opstå udfordringer på grund af forskelle i opfattelser. 

SDI kan også finde anvendelse ved kommunikationsproblemer mellem afdelinger eller teams.

SDI forstå konfliftmønstre i teams
SDI forebygge konflifter i teams
SDI Self Inventory Deployment

SDI er nøgle til forståelse af medarbejderenes motivation og konflikter. SDI kan belyse de underliggende faktorer for eventuel konflikt, og dermed minimere risikoen for konflikter fremadrettet. Dette vil over tid lede til højere produktivitet.

SDI kursets udbytte og indhold:

 • Indsigt i relationer, roller og styrker
 • SDI: Motivationssystem – forståelse af motivation og relationer udviklet af psykolog Elias H. Porter
 • Forstå forskel på adfærd under både trygge og pressede forhold
 • Baggrund for konflikt – forstå motiverne bag adfærden
 • Individuel test
 • Kend styrker hos hver enkelt teammedlem
 • Teamet får et SDI kort, der beskriver motivationsretning og konfliktretning
 • Facilitering og dialog omkring teamets resultater
 • Handlingsplan for teamet
 • Styrk forståelsen af forskelle/diversitet i teamet eller afdelingen og brug det som en fordel
 • Giver indsigt og viden af konflikthåndteringstrategier
 • Varighed: 1/2 dags workshop eller 1 dag