Situationsbestemt ledelse - Workshop

 

Situationsbestemt ledelse forudsætter, at lederen tilpasser sin ledelsesstil til de enkelte medarbejdergruppers kompetence-og engagement-niveauer.

Situationsbestemt ledelse er en ledelsesteori, der er del af en gruppe af teorier, kendt som uforudsete teorier om lederskab (contingency-theory). Teammedlemmerne, kan ifølge teorien om situationsbestemt ledelse,  opdeles i fire grupper. Gruppestrukturen baseres på tre parametre: engagement, nødvendig viden om jobbet, og vilje til at arbejde, også kendt som “teamets modenhedsniveau”. En leder bør vælge en passende ledelsesstil afhængigt af gruppen eller teamets modenhedsniveau.

Rammerne for denne gruppe af ledelsesteorier, og herunder situationsbestemt ledelse er, at en leders effektivitet er relateret til adfærd i forhold til forskellige situationsbestemte faktorer. Contingency-teori anerkender, at der ikke kan opstilles én optimal måde, hvorpå en organisation skal ledes, uanset situation, men at den bedste model for at organisere en virksomhed netop er afhængig af den specifikke situation.

Sitiuational Leadership model SLII
situational leadership

Situationsbestemt ledelse (SL II) workshop indeholder:

  • Hersey og Blanchards ledelsesteori
  • 4 ledelsesstile afhængig af medarbejderens kompetence- og engagementsniveau
  • Præsentation af SLII teori
  • Træningsøvelser via cases
  • Udvikling af lederevner
  • Afklaring hver enkelt medarbejders udviklingsområde
  • Øget viden om, hvordan du matcher din ledelsesstil med hver enkelt medarbejder i dit team afhængigt af deres kompetence og engagementsniveau
  • Personlig handlingsplan
  • Varighed: 1/2 dag