Teamudviklingsforløb med en team coach

Et velfungerende team skaber innovative og helhedsorienterede løsninger – til tiden! For at nå resultaterne er det vigtigt, at alle arbejder i samme retning.

 • Er du tilfreds med teamets resultater?
 • Har dit team tilstrækkelige kompetencer?
 • Er teamet meget forskelligt sammensat?
 • Kan projektløbetiden forkortes?
 • Overholdes alle deadlines?

ANTROPE Team Coach er til teams, der vil styrke samarbejde og resultater. ANTROPE afdækker virksomhedens og teamets nuværende situation og fastlægger i samarbejde med ledere og de enkelte teammedlemmer et skræddersyet forløb for teamet. 

Team development coaching session
team work


Teamudviklingsforløb

Her kan du læse mere om de respektive teamudviklingskurser for ledelsesgrupper og teams generelt:

De teams som ANTROPE har arbejdet med:

 • Har opnået en meget større bevidsthed omkring deres styrker,
 • Blevet mere støttende og ærlige i deres samarbejdsproces
 • Har lært at give mere konstruktiv feedback til hinanden

Synergieffekten af disse tiltag har medført øget team performance.

ANTROPE kan optimere teamets resultater og samarbejde ved at:

 • Skabe en vision og mission for teamet
 • Tydeliggøre handlingstrin og succeskriterier
 • Finde vej til nye løsninger og muligheder
 • Få overblik over teamets styrker og svagheder
 • Forbedre kommunikationen og forkorte projektløbetiden
 • Stoppe brandslukningstendenser og komme et skridt foran

Som team kan det ofte være en udfordring at få alle teammedlemmer til at gå i samme retning, og få alle til at tage ansvar for det overordnede mål.

En coach kan støtte dit team i at finde et fælles fodslag og arbejde henimod fælles mål og vision.

Beskrivelse af team coach forløb:

 • Indledende møde hvor teamets behov afdækkes
 • 1 eller 2 dage med teamet med fokus på teamets udfordringer
 • Handlingsplan for teamet
 • Opfølgningsdag aftales for at sikre implementering af handlingsplanen

Priser for team forløb:

1 dag: Kr. 18.000,00 eksl. moms.

1/2 dag: Kr. 11.000,00 eksl. moms.

Priserne er ikke inkluderet tests, lokaler eller forplejning.